Francia Neirinck

Francia Neirinck

Francia Neirinck

Gedreven, begeesterd en al meer dan 25 jaar natuur- en milieuverdediger en sinds kort ook vertegenwoordigster! Toen ik pas 21 was, zette ik mijn eerste politieke stappen binnen Groen Zwalm en dit engagement neemt enkel nog toe!
In de komende 6 jaar zal ik als schepen van Natuur, Milieu, Klimaat, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Dierenwelzijn en Afval ijveren voor betere open ruimte, meer groen en een verkeersveilig, betaalbaar en sociaal-dynamisch Zwalm.
Het groene gedachtegoed moet een reflex worden die dwars doorheen alle beleidsdomeinen gaat: “meer natuur in het bestuur”, met als gevolg meer en kwalitatievere natuur op Zwalms grondgebied, waar mogelijk ook toegankelijker voor de bewoners.
Samen met de landbouwers van Zwalm gaan we een mooi toekomstplan voor de landbouw uitschrijven dat bestand is tegen een veranderend klimaat en, waar kan, meehelpt tot een gediversifieerder Zwalm.
Met de voeten op de grond, de toekomst als leidraad en positief en hoopvol de boodschap uitdragen, daar sta ik voor.

Mijn doel is om elke Zwalmenaar het gevoel te geven daadwerkelijk zijn steentje bij te dragen tot een gezonder, menselijker en eerlijker Zwalm dat toekomstbestendig en klimaatrobuust is. Elke Zwalmenaar moet fier kunnen zijn op ‘zijn’ Zwalm en zijn bijdrage tot een betere wereld, klimaat incluis. Laten we de buurgemeenten jaloers maken en hen de weg wijzen :-)

Francia Neirinck

Voorzitter - Schepen 

Gedreven, begeesterd en al meer dan 25 jaar natuur- en milieuverdediger en sinds kort ook vertegenwoordigster! Toen ik pas 21 was, zette ik mijn eerste politieke stappen binnen Groen Zwalm en dit engagement neemt enkel nog toe!
In de komende 6 jaar zal ik als schepen van Natuur, Milieu, Klimaat, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Dierenwelzijn en Afval ijveren voor betere open ruimte, meer groen en een verkeersveilig, betaalbaar en sociaal-dynamisch Zwalm.
Het groene gedachtegoed moet een reflex worden die dwars doorheen alle beleidsdomeinen gaat: “meer natuur in het bestuur”, met als gevolg meer en kwalitatievere natuur op Zwalms grondgebied, waar mogelijk ook toegankelijker voor de bewoners.
Samen met de landbouwers van Zwalm gaan we een mooi toekomstplan voor de landbouw uitschrijven dat bestand is tegen een veranderend klimaat en, waar kan, meehelpt tot een gediversifieerder Zwalm.
Met de voeten op de grond, de toekomst als leidraad en positief en hoopvol de boodschap uitdragen, daar sta ik voor.

Mijn doel is om elke Zwalmenaar het gevoel te geven daadwerkelijk zijn steentje bij te dragen tot een gezonder, menselijker en eerlijker Zwalm dat toekomstbestendig en klimaatrobuust is. Elke Zwalmenaar moet fier kunnen zijn op ‘zijn’ Zwalm en zijn bijdrage tot een betere wereld, klimaat incluis. Laten we de buurgemeenten jaloers maken en hen de weg wijzen :-)