Jo Cuyvers

Jo Cuyvers

Jo Cuyvers*

Ik ben Jo Cuyvers. Sinds 1985 ben ik op vlak van milieu actief met de actiegroep 'Red de Zwalm'. Snel daarna (sinds 1988) drong zich een politieke vertaling van mijn engagement op met Agalev Zwalm.
Met vrijwilligers hebben we ons ingezet voor de milieufoon waarbij we de Zwalmse bevolking hielpen voor de oplossing van hun milieuproblemen. Ik ben ook vele jaren OCMW-raadslid geweest om mee te werken aan een gedegen armoedebeleid in Zwalm.
Sinds 1985 ben ik op vlak van milieu actief in Zwalm. Van het pionierswerk van Agalev als 'vervelende luis in de pels van het beleid', tot nu met Groen meebesturen in Zwalm, ik heb de hele evolutie meegemaakt.
Ik ben zeer blij dat Francia Neirinck sinds 2012 voor Groen Zwalm zetelt in de gemeenteraad. Vanaf januari 2019 is ze schepen van milieu en kunnen we nog sterker onze Groene stem(pel) doordrukken. 
Om gezondheidsredenen heb ik de fakkel van voorzitter van Groen Zwalm aan Francia doorgegeven.
–––––––
Groen Zwalm zal Jo altijd oneindig erkentelijk en dankbaar zijn voor al wat hij ons doorgaf. Jo was onze mentor, bijzonder intelligent en één van de warmste mensen die we kennen. Jo was de grondlegger van Groen Zwalm. We zijn fier dat we 'zijn Groen Zwalm' verder kunnen uitbouwen. Bedankt Jo voor alles wat je voor elk van ons hebt betekend.

Jo Cuyvers

Erevoorzitter

Ik ben Jo Cuyvers. Sinds 1985 ben ik op vlak van milieu actief met de actiegroep 'Red de Zwalm'. Snel daarna (sinds 1988) drong zich een politieke vertaling van mijn engagement op met Agalev Zwalm.
Met vrijwilligers hebben we ons ingezet voor de milieufoon waarbij we de Zwalmse bevolking hielpen voor de oplossing van hun milieuproblemen. Ik ben ook vele jaren OCMW-raadslid geweest om mee te werken aan een gedegen armoedebeleid in Zwalm.
Sinds 1985 ben ik op vlak van milieu actief in Zwalm. Van het pionierswerk van Agalev als 'vervelende luis in de pels van het beleid', tot nu met Groen meebesturen in Zwalm, ik heb de hele evolutie meegemaakt.
Ik ben zeer blij dat Francia Neirinck sinds 2012 voor Groen Zwalm zetelt in de gemeenteraad. Vanaf januari 2019 is ze schepen van milieu en kunnen we nog sterker onze Groene stem(pel) doordrukken. 
Om gezondheidsredenen heb ik de fakkel van voorzitter van Groen Zwalm aan Francia doorgegeven.
–––––––
Groen Zwalm zal Jo altijd oneindig erkentelijk en dankbaar zijn voor al wat hij ons doorgaf. Jo was onze mentor, bijzonder intelligent en één van de warmste mensen die we kennen. Jo was de grondlegger van Groen Zwalm. We zijn fier dat we 'zijn Groen Zwalm' verder kunnen uitbouwen. Bedankt Jo voor alles wat je voor elk van ons hebt betekend.