Groen Zwalm is in rouw

15 April 2020

Groen Zwalm is in rouw

Groen Zwalm is in rouw. Jo Cuyvers, oprichter van Groen Zwalm is niet meer ...

Jo was sinds 1985 actief op het vlak van milieu met de actiegroep 'Red de Zwalm'. Snel daarna (sinds 1988) drong zich een politieke vertaling van zijn engagement op met Agalev Zwalm.
Met vrijwilligers heeft hij zich ingezet voor de milieufoon waarbij de Zwalmse bevolking geholpen werd met een oplossing van hun milieuproblemen.
Jo is vele jaren OCMW-raadslid geweest om mee te werken aan een gedegen armoedebeleid in Zwalm. Hij was ook actief in de Milieuraad te Zwalm.
Om gezondheidsredenen gaf hij een tweetal jaar geleden de fakkel van voorzitter van Groen Zwalm door, maar als erevoorzitter volgde hij nog steeds het 'wel en wee' van Groen Zwalm verder op.
Zoals hij het zelf recent nog verwoordde: “van het pionierswerk van Agalev als 'vervelende luis in de pels van het beleid', tot nu met Groen meebesturen in Zwalm, ik heb de hele evolutie meegemaakt.”

Met Jo verliezen we een pionier waarvan het belang moeilijk kan overschat worden. Groen Zwalm zal Jo altijd oneindig erkentelijk en dankbaar zijn voor al wat hij ons doorgaf. Jo was onze mentor, bijzonder intelligent en één van de warmste mensen die we kennen. Jo was de grondlegger van Groen Zwalm en met de volledige Groen-Zwalm-ploeg verliezen we een bijzonder iemand wiens inbreng ons steeds dat stapje verder bracht. We zijn fier dat we 'zijn Groen Zwalm' verder kunnen uitbouwen. Een leegte, niet met woorden uit te drukken. Bedankt Jo voor alles wat je voor elk van ons hebt betekend.

Voor wie Jo iets minder goed kende:
Jo Cuyvers werd geboren in Duffel op 1 maart 1947 en was voormalig volksvertegenwoordiger en senator. Jo was beroepshalve leraar en werd politiek actief voor de Vlaamse groene partij Agalev. Voor deze partij zetelde hij van december 1987 tot november 1991 als verkozene voor het arrondissement Oudenaarde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de periode februari 1988-november 1991 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad. De Vlaamse Raad was vanaf 21 oktober 1980 de opvolger van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd, en was de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Daarna zetelde hij van 1991 tot 1995 in de Senaat als Provinciaal Senator voor Antwerpen. Hij schreef actief mee aan de wetgeving rond euthanasie.

 

Bodprentje_Jo_Cuyvers