Uitreiking Groene Pluim Zwalm 2019

21 Februari 2019

Uitreiking Groene Pluim Zwalm 2019

De nieuwjaarsreceptie en uitreiking Groene Pluim van Groen Zwalm op zondag 3 februari in Johan's Lodge was een succes. 

Op onze nieuwjaarsreceptie, zondag 3 februari 2019, reikten we opnieuw de Groene Pluim uit aan een persoon of vereniging met bijzondere verdienste op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak. Dit jaar ging de Pluim naar de Fietsersbond Zwalm. De Fietsersbond Zwalm werd begin 2018 opgericht door enkele enthousiaste en bezorgde fietsers. Ze hebben de ambitie om op het terrein meer invloed te hebben om van Zwalm een veilige en comfortabele fietsomgeving te maken.

Lees hieronder de speech van Francia, voorzitter Groen Zwalm, Vincent, ondervoorzitter Groen Zwalm en Professor Dr. Petra De Sutter, Groensenator en spitzenkandidaat voor Groen.

Klik hier voor enkele sfeerbeelden:

Sfeerbeelden receptie Groen Zwalm 2019

 

Francia en Vincent:

Iedereen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie en op de uitreiking van de Groene Pluim. Hoewel we al begin februari zijn, wensen we jullie alsnog een ongelooflijk mooi, gezond en gezellig 2019. Bedankt aan Freddy en Kader die speciaal voor onze nieuwjaarsreceptie hun prachtige kerstboom een weekje langer lieten staan!

We vallen meteen met de deur in huis want … Groen Zwalm is blij, heel blij: Na vele jaren van hard werken en oppositie voeren, nemen we deel aan het beleid en de uitdagingen zijn enorm!

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al eventjes achter ons. Toch willen we onze kiezers nog eens extra bedanken voor het vertrouwen dat we van hen kregen. Dit vertaalde zich in een eerste schepenambt voor Groen Zwalm. Ik krijg een portefeuille van bevoegdheden die mij op het lijf is geschreven. Ruimtelijke Ordening, Natuur, Milieu, Klimaat, Landbouw, Woonbeleid, dierenwelzijn en afvalbeleid!

Dit had nooit bewaarheid kunnen worden zonder mijn compagnons de route: Samen in de strijd, actie voeren, huis-aan-huisbezoeken, flyeren. Bedankt Vincent, Cathérine, Miepole, Hans en Karel. Zonder jullie was het nooit gelukt. Zonder jullie steun, jullie aanmoedigingen, jullie werk, jullie idealisme hadden we het nooit gehaald en zonder jullie als denktank rondom mij, sta ik nergens! Dikke kus en dikke merci!

Onze dank gaat ook naar de vele mensen die ons achter de schermen hebben geholpen en gesteund. Een speciale dank gaat naar de man van mijn hart Geert, bedankt lieverd voor je steun, je geduld en je hulp.

Ook onze goede samenwerking met de mensen van de voorZwalm lijst wil ik even in de kijker stellen. We blikken terug en we kijken vooruit op een constructieve, kameraadschappelijke samenwerking.

De lange, hete & droge zomer bracht duidelijkheid: de opwarming van de aarde is een feit. In Parijs of Katowice werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Zwalm schreef samen met de andere steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen een klimaatplan met als grote doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% terug te dringen en onze Provincie tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Dit ambitieuze plan omvat een actieplan voor het bestrijden van de klimaatwijziging door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en een actieplan voor het temperen van de negatieve impact van de klimaatverandering om zo te evolueren naar een klimaatbestendig landschap. We hebben belangrijke hefbomen in handen om dit plan stapsgewijs tot een succesverhaal te maken. Toegegeven, het zal moed en creativiteit vergen om radicale, nieuwe en toekomstgerichte keuzes te maken. Maar we geloven er 100% in.

Het groene gedachtegoed wordt hier in Zwalm een reflex die dwars doorheen alle beleidsdomeinen gaat: “meer natuur in het bestuur”, met als gevolg meer en kwalitatievere natuur op Zwalms grondgebied, waar mogelijk ook toegankelijk voor iedereen.

We gaan een groenplan opmaken voor het maximaal behoud van de open ruimte en meer groen in onze gemeente, voor meer bos en biodiversiteit.

De grote en kleine ergernissen zoals zwerfvuil en de problematiek van de glascontainers vragen om effectieve ingrepen. Een sterk erosiebestrijdingsplan moet ons helpen om de erosie terug te dringen. Samen met de landbouwers gaan we een toekomstplan uitschrijven voor een landbouw die bestand is tegen een veranderend klimaat.

We willen aan elke Zwalmenaar het gevoel geven dat hij daadwerkelijk zijn steentje kan bijdragen tot een gezonder, menselijker en eerlijker Zwalm. Elke Zwalmenaar moet fier kunnen zijn op ‘zijn’ Zwalm en zijn bijdrage tot een betere wereld, klimaat incluis. Laten we de buurgemeenten jaloers maken en hen de weg wijzen! Zwalm als pionier en trekker van een ambitieus klimaatplan!

De komende weken worden weken van hard werk voor de opstelling van al deze plannen zodat we een gefundeerd beleidsplan hebben voor de komende 6 jaar.

Plannen op papier zijn echter geduldig. Het klimaat vraagt NU om ACTIE. Ook de roep op straat wordt alsmaar luider. De klimaatrevolutie is begonnen. Vandaar dat we menen dat we op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste bevoegdheden klaar staan om een gedragen beleid uit te voeren. We staan voor ongelooflijk creatieve en opwindende tijden!

Een gigantische uitdaging. We willen als partij ook sterk staan om die aan te gaan. Na de verkiezingen maakten we werk van een nieuw bestuur. Een mix van jong en oud, man en vrouw met een diverse achtergrond. Mensen uit de natuur- en milieubeweging, zorgverstrekkers, musici, organisators en een communicatiespecialiste.

Jo Cuyvers als erevoorzitter, Francia Neirinck: voorzitter, Vincent Decroock als ondervoorzitter, Gudrun Van Cauwenberge als penningmeester, Geert Bousard als secretaris en Marieke Wynants als communicatieverantwoordelijke. Samen met Marie-Paule, Hans en Karel als actieve bestuursleden. En, ons lijstje is eigenlijk al te kort, want intussen hebben zich al nieuwe mensen kandidaat gesteld voor ons bestuur. Lees hier meer over onze mensen.

Een bijzondere attentie gaat naar onze communicatiespecialiste.
Met Groen Zwalm zetten we in op informatie, participatie en communicatie.
Binnenkort valt bij iedere Zwalmenaar onze Groenkrant in de bus.
Onze facebookpagina telt al ruim 230 vrienden.
Onze website staat intussen online.
En een primeur voor Groen Zwalm: begin maart lanceren we onze nieuwsbrief met aankondiging van onze volgende activiteiten.
Met grote dank aan alle bestuursleden want elkeen verzorgt een bijdrage.

Druk druk, Groen Zwalm is nu eenmaal ook een begeesterende ploeg. Onze bijeenkomsten zijn warm, vurig, inspirerend en opbouwend. En we groeien … op 1 jaar tijd verdubbelde ons ledenaantal. Wil je er ook graag bijzijn? Wil je Groen Zwalm mee helpen uitbouwen? Noteer dan zeker je naam en emailadres in het boekje dat achteraan ligt. We nemen eerstdaags contact op met jou.

Dan stel ik voor dat we nu … tromgeroffel… overgaan tot de onthulling van de winnaar van onze 4eGroene pluim. Die wordt uitgereikt door niemand minder dan Professor, Dr. Petra De Sutter, Groensenator en spitzenkandidaat voor Groen voor de Europese verkiezingen van mei 2019.

 

Petra De Sutter:

Voor de 4keer op rij reikt Groen Zwalm de Groene Pluim uit.

Deze jaarlijkse traditie is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar liet opmerken op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak.
Het was alweer een hele moeilijke knoop om door te hakken, maar uiteindelijk besliste Groen-Zwalm om de pluim uit te reiken aan de Fietsersbond Zwalm.


Zoals u misschien weet is Zwalm door de provincie aangeduid als trekker voor de uitvoering van een betere fietsinfrastructuur in het kader van het klimaatplan. Een serieuze missie. We zijn ervan overtuigd dat zij hun stem zullen laten horen bij de uitwerking ervan.

De Fietsersbond Zwalm werd begin 2018 opgericht door Toon Petermans, Vicky Van Ootegem, Toon Westra, Martijn van der Wal en Jochen Morel. Ze hebben de ambitie om op het terrein meer invloed te hebben om van Zwalm een veilige en comfortabele fietsomgeving te maken. 2018 was alvast een druk jaar: denk maar aan hun fietsmemorandum voor Zwalm in aanloop van de verkiezingen, de fietsapplausdag, de 4 fietsknelpunttochten, de familiefietstocht, de fietsuitprobeerdag, …

Bedankt aan iedereen die er vandaag bij is: geniet nog verder van een gezellige babbel, knabbel en een lekker glaasje.