Afscheid Jo

15 April 2020

Afscheid Jo

“Jo, een warme, gedreven mens met een sterk moreel kompas en dito visie”. “Jo, ik hou zo goede herinneringen aan onze samenwerking over” Woorden van diep respect voor jou.

Dag Jo,

Als één van de Agalev-mandatarissen van het eerste uur heb je baanbrekend werk verricht en dit in een tijd dat opkomen voor Groen nog vechten tegen de bierkaai was.

Uit alle hoeken komen vanuit Groen onnoemelijk veel sympathiebetuigingen, stuk voor stuk lovende en hartverwarmende woorden over je pionierswerk, je gedrevenheid: “Jo, een warme, gedreven mens met een sterk moreel kompas en dito visie”. “Jo, ik hou zo goede herinneringen aan onze samenwerking over”. Woorden van diep respect voor jou. Het moet niet makkelijk geweest zijn, maar je speelde nooit op de man, maar enkel op de bal, en overklaste zo de tegenstand.

Je hebt in jouw typische stijl zo veel voor elkaar gekregen, denken we maar aan je baanbrekend werk rondom de euthanasiewetgeving, en je hebt zo ontzettend veel betekend voor de partij.

Groen Zwalm leerde je in de afgelopen 30 jaar kennen als een strijder voor je idealen. 

Je positivisme en je doorzettingsvermogen hebben een diepe indruk op ons gemaakt.

Wat een deskundigheid bracht je ons in al je bescheidenheid! We herinneren ons de acties, de eerste Agalev-Zwalm-krantjes waar we samen met Didier urenlang aan werkten, de talrijke eindejaarsbrieven die halve boeken werden, de verkiezingscampagnes en -programma’s. Ook hier was de tegenstand groot, maar je gaf nooit op. Enkel door jouw gedrevenheid, je inzet voor je groene idealen en je vechtlust zijn we kunnen groeien en uitgroeien tot wie we vandaag zijn.

Je droom is uitgekomen: we zitten mee in het bestuur. We zijn zo blij dat je dit nog hebt kunnen beleven.

In de OCMW raad ben je steeds opgekomen voor de zwaksten in onze maatschappij. Je werd enorm gewaardeerd binnen de OCMW-ploeg: iedereen loofde je als een oprechte, bewuste, rechtvaardige en sociale figuur die met grote dossierkennis zijn taak behartigde. Getuige daarvan zijn de tientallen mailtjes vol lof, erkenning en dank die je na je ontslag mocht ontvangen, soms zelfs uit onverwachte hoek. Je stond mee aan de wieg van tal van veranderingen en door jouw toedoen werden heel wat zaken gerealiseerd. En dit alles deed je belangeloos en vanuit je idealisme. Zwalm werd door jouw toedoen een stuk socialer.

Toen je enkele jaren geleden ziek werd, ging je positief het gevecht aan: zonder te klagen, de blik vooruit. Ondanks je gezondheidsproblemen ben je je blijven inzetten voor je groene idealen: anders gaan leven, een beter milieu en meer natuur.

Het is bewonderenswaardig hoe je nog alles opvolgde en betrokken bleef bij Groen Zwalm, want daar had je echt je hart aan verpand!

 

We zijn met Groen Zwalm ongelooflijk triest.

Jo, met jou verliezen we een pionier waarvan het belang moeilijk kan overschat worden. We zullen je altijd oneindig erkentelijk en dankbaar zijn voor al wat je ons gaf. Je was onze mentor, bijzonder intelligent en één van de warmste mensen die we kennen. Je was de grondlegger van Groen Zwalm en met de volledige Groen-Zwalm-ploeg verliezen we een bijzonder iemand wiens inbreng ons steeds dat stapje verder bracht. Met jou verliezen we ook een mooi mens, een ware vechter en een voorbeeld voor velen.

We zijn fier dat we jouw Groen Zwalm' verder kunnen uitbouwen. Het was een eer en een voorrecht je te hebben gekend en we blijven verweesd achter. Een leegte, niet met woorden uit te drukken.

In je hele parcours bleef je vooral ook een aimabel mens. Mens zonder franje. Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man...

 

Bedankt Jo voor alles wat je voor elk van ons hebt betekend. De vele mooie herinneringen aan jou zijn nu een kostbaar bezit geworden. En dat kostbaar bezit willen we koesteren door speciaal voor jou hier op Zwalm een mooie boom te planten, met jouw naam er op. Uit dankbaarheid.

 

Maar zoals altijd staat achter iedere sterke man een sterke vrouw.
Beste Gudrun,
Jullie gingen samen op de barricades staan. De strijd die gestreden werd voerden jullie samen.

Je was al die tijd Jo zijn grootste medestander en zijn trouwste fan. Je was zijn agenda, zijn wekker en zijn geheugen. Je zorgde ervoor dat Jo onverwijld kon verder bouwen en werken aan jullie grote droom. Toen het met Jo wat minder ging, wierp je je op als de meest toegewijde verzorgster. Zonder jou had Jo nooit op deze manier tot op het laatste moment van het leven kunnen genieten. 

We wensen je als Groen Zwalm dan ook uitdrukkelijk te danken voor alles wat je voor hem hebt gedaan en betekend en we wensen je heel veel sterkte toe. Vooral ook nu in deze vreselijke periode waar menselijke warmte en troost enkel van op afstand kunnen doorgegeven worden.

Francia Neirinck
voor Groen Zwalm

14-04-2020